Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Kariyergastro.net, Gastro Events Group Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı Ltd.şti şirketinin insan kaynakları ve danışmanlık alanında hizmet veren şirketidir ve www.kariyergastro.net internet sitesinin tüm haklarının sahibidir. Bu hususta tüm adaylardan alınan kişisel verilerin korunmasına önem verilmiş olup güvenli bir site yaratılmıştır.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gastroplatform, Gastro Events Group Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı Ltd.şti şirketinin insan kaynakları ve danışmanlık  alanında hizmet veren şirketidir ve www.gastroplatform.cominternet sitesinin tüm haklarının sahibidir. Bu hususta tüm adaylardan alınan kişisel verilerin korunmasına önem verilmiş olup  güvenli bir site yaratılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında

Gastroplatform, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel bilgileri kullanım koşulları ve gizlilik politikası’nda belirtilen amaçlara uygun olarak saklayabilir, güncelleyebilir, kaydedebilir ve kanunların izin verdiği ölçüde üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

Gastroplatform sitesine üye olmak isteyen tüm adaylarımızdan bazı kişisel bilgiler (e-posta, iletişim bilgileri, şifre vb) internet ortamında veya yazılı olarak toplanabilmekte,ayrıca sosyal medya hesapları (facebook, linkedin, gmail) üzerinden üyelik sağlandığı durumlarda kişisel verilere ulaşılmaktadır.

Kullanıcı olarak Gastroplatform internet sitesine üye olup, tarafımızca yapılacak işe yerleştirilmelerden yararlanabilmek için detaylı özgeçmiş formunu doldurarak hesap açmanız durumunda, yasaların izin verdiği şekilde, kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu veriler kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunulması, kullanıcılarla daha verimli bir iletişim kurulması ve hizmet sürecinin hızlandırılması amacıyla gastroplatform’un sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket eden üçüncü kişilerle gerekli ölçüde paylaşılabilir.

Kullanıcılar, gastroplatform’un kullanıcı sözleşmesini onaylayıp üye olduğu takdirde, Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında ve bu politikada bildirilen amaçlar doğrultusunda, verilerin güncellenmesine, paylaşılmasına, saklanılmasına, işlenilmesine, kaydedilmesine ve yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına onay vermektedir.

Kişisel verilerin korunmasında kişilerin hakları;

 Kullanıcı, 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi kapsamında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7.maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silinme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı, Gastroplatform sitesinde yer alan kişisel verilerini sildirme hakkına sahiptir. Daha öncesinde üçüncü kişiler ve şirketlerle paylaşılan kişisel verilerin silinmesi, kullanılmamasının talep edilmesi durumu, kişinin kendisi tarafından ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşılmalıdır. Kullanıcıların kişisel verileri sildirme, ima etme, kullanıma kapatma gibi talepleri için ilan sahibi ve özgeçmişlerinin paylaşıldığı şirketler ile doğrudan iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu hususta gastroplatform’un her ne koşulda olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Toplanan kişisel verilerin Kullanılması

Toplanan veriler gastroplatform tarafından işverenle ile aday arasında bağlantı kurmak,

ilgili pozisyonlar ile ilgili adayı bilgilendirmek, adaya iş imkanı sunmak ve Kullanıcıya daha iyi

bir hizmet sunulabilmesi için Kanunların izin verdiği ölçüde çerez ve reklam bildirimi ile Pazar

araştırması, anket, yarışma vb. alanlarda kullanılmaktadır. Toplanan veriler gastroplatform

tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması gastroplatform’un sorumluluğunda değildir. Kullanıcılar verdikleri bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludurlar.

Kişisel Verilerin Kullanım Onayı

Kullanıcılar, gastroplatform sitesine üye olduğu takdirde Gastroplatform’un, çalışma politikası kapsamında kişisel verilerini gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda kaydetmesine, güncellemesine, saklanmasına ve yurtdışı ve yurtiçinde paylaşmasına izin vermektedir.

Kullanıcılar istedikleri takdirde verilerinin mevcut internet sitesi üzerinden silinmesini talep edebilir. Yasalar gereğince hassas olarak nitelendirilen bilgileri paylaşmak ve veri tabanına kaydetmek kullanıcıların kendi sorumluluğudur.

Tüm kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışında üçüncü şahıslarla paylaşımları kişisel verileri koruma kanununa uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kişi üyelik işlemini gerçekleştirdiği ve siteyi kullandığı takdirde bu kullanımı onaylamış olacaktır. Bilgiler gastroplatform sitesi tarafından kaydedilerek sadece iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kullanıcılar gastroplatform üzerinde bulunan kullanıcı bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ve güncelleyebilirler.

Gizlilik Bildirimi Politikasında Değişiklik

 Gastroplatform, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikasında değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Güncellenen değişiklikler her bir kullanıcıya özel olarak bildirilmemekte,internet sitesinde ilan edilmektedir. Kullanıcıların değişiklikleri takip edebilmek adına düzenli olarak gizlilik sözleşmesini takip etmesi önerilmektedir.

Çerez Kullanımı

Bu internet sitesinde daha hızlı, iyi ve güvenli bir deneyim yaratmak için çerez kullanılmaktadır. Çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan küçük bir metin deposudur. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Bu dosyalar sayesinde internet sitesini kaç kez ziyaret ettiğiniz, ne kadar kaldığınız şeklinde bilgiler toplanabilir. Bir takım istatiksel bilgilerin toplanmasında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Çerezleri değiştirmek veya silmek istediğiniz takdirde tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Kullanım Gizliliği

 Gizlilik ve Kişisel verilerin Korunması Politikası kapsamında belirtilen durumlar dışında, Gastroplatform kullanıcıların bilgilerini satamaz veya kiralayamaz.

Kişisel veriler yalnızca bu bildirimde belirtildiği üzere yurt içinde ve yurt dışında gastroplatform şirketinin iş ortağı kişi ve kurumlar ile kişilerin onayı ile paylaşılmaktadır.

 Gastroplatform, hukuksal zorunluluk ve süreçlerde, 3. Şahıslardan veya iş ortaklarından şikayet alınması ve bu şikayetlere yanıt verilmesi gereken durumlarda, kullanıcıların haklarının ve güvenliğinin korunması gerektiği durumlarda, Gizlilik Politikası veya Kullanıcı sözleşmesinin yürürlüğe koyulmasının gerektiği durumlarda, gastroplatform sitesinin kullanıcı tarafından yasalara aykırı olarak kullandığının tespit edilmesi veya ilgili makamlarca bu konuda bir tespit veya inceleme talebi iletilmesi durumlarında, bahsi geçen Kullanıcı bilgilerini ilgili makamlara bildirme hakkına sahiptir.

 Elektronik İletiler

 Gastroplatform kullanıcılara toplanan veriler aracılığı ile bildirimde bulunmak, anket göndermek, bülten göndermek, hizmetler hakkında bilgi vermek ve bunun gibi benzeri hizmetlerde bulunabilir. Söz konusu iletileri almak istemeyen kullanıcılar info@gastroeventsgroup.comadresine taleplerini iletmeleri ve e-mail listesinden çıkmaları gerekmektedir.

Güvenlik

Kullanıcı adı ve şifrenizi 3.şahıslar ile paylaşmayınız. Kullanıcı adı ve şifreniz ile ilgili problem olduğunu düşündüğünüz durumlarda sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştiriniz.

İnternet sitesi üzerinden toplanan bilgilerin gizliliği için kesin bir garanti verilmesi mümkün değildir. Bu sebeple kullanıcıların şifrelerini kimseyle paylaşmamaları ve daha tedbirli davranmaları önerilmektedir.

Kullanıcıların herhangi bir şüpheli işlem hissettiklerinde gastroplatform yetkilileri ile paylaşmaları gerekmektedir.

Gastroplatform, internet sitesi üzerinde link verilen diğer sitelerin sorumluluğunu taşımamakta ve bu sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok.

No:7 Nef 09 B Blok K:8 D:178

Kağıthane/ İstanbul

0212 803 82 71

Kişisel verilerin korunmasında kişilerin hakları;

Kullanıcı, 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi kapsamında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7.maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silinme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı, Kariyergastro.net sitesinde yer alan kişisel verilerini sildirme hakkına sahiptir. Daha öncesinde üçüncü kişiler ve şirketlerle paylaşılan kişisel verilerin silinmesi, kullanılmamasının talep edilmesi durumu, kişinin kendisi tarafından ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşılmalıdır. Kullanıcıların kişisel verileri sildirme, ima etme, kullanıma kapatma gibi talepleri için ilan sahibi ve özgeçmişlerinin paylaşıldığı şirketler ile doğrudan iletişime geçmeleri gerekmektedir.Bu hususta kariyergastro.net’in her ne koşulda olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Toplanan kişisel verilerin Kullanılması

Toplanan veriler kariyergastro.net tarafından işverenle ile aday arasında bağlantı kurmak,
ilgili pozisyonlar ile ilgili adayı bilgilendirmek, adaya iş imkanı sunmak ve Kullanıcıya daha iyi
bir hizmet sunulabilmesi için Kanunların izin verdiği ölçüde çerez ve reklam bildirimi ile Pazar
araştırması, anket, yarışma vb. alanlarda kullanılmaktadır. Toplanan veriler kariyergastro.net
tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir.
Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması kariyergastro.net’in sorumluluğunda değildir. Kullanıcılar verdikleri bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludurlar.

Kişisel Verilerin Kullanım Onayı

Kullanıcılar, kariyergastro.net sitesine üye olduğu takdirde Kariyergastro.net’in, çalışma politikası kapsamında kişisel verilerini gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda kaydetmesine, güncellemesine, saklanmasına ve yurtdışı ve yurtiçinde paylaşmasına izin vermektedir.

Kullanıcılar istedikleri takdirde verilerinin mevcut internet sitesi üzerinden silinmesini talep edebilir. Yasalar gereğince hassas olarak nitelendirilen bilgileri paylaşmak ve veri tabanına kaydetmek kullanıcıların kendi sorumluluğudur.

Tüm kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışında üçüncü şahıslarla paylaşımları kişisel verileri koruma kanununa uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kişi üyelik işlemini gerçekleştirdiği ve siteyi kullandığı takdirde bu kullanımı onaylamış olacaktır. Bilgiler kariyergastro.net sitesi tarafından kaydedilerek sadece iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kullanıcılar kariyergastro.net üzerinde bulunan kullanıcı bilgilerini istedikleri zaman değiştirebilir ve güncelleyebilirler.

Gizlilik Bildirimi Politikasında Değişiklik

Kariyergastro.net, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikasında değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Güncellenen değişiklikler her bir kullanıcıya özel olarak bildirilmemekte, internet sitesinde ilan edilmektedir. Kullanıcıların değişiklikleri takip edebilmek adına düzenli olarak gizlilik sözleşmesini takip etmesi önerilmektedir.

Çerez Kullanımı

Bu internet sitesinde daha hızlı, iyi ve güvenli bir deneyim yaratmak için çerez kullanılmaktadır. Çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan küçük bir metin deposudur. Çerezler, bir internet sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Bu dosyalar sayesinde internet sitesini kaç kez ziyaret ettiğiniz, ne kadar kaldığınız şeklinde bilgiler toplanabilir. Bir takım istatiksel bilgilerin toplanmasında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Çerezleri değiştirmek veya silmek istediğiniz takdirde tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.

Kullanım Gizliliği

Gizlilik ve Kişisel verilerin Korunması Politikası kapsamında belirtilen durumlar dışında, Kariyergastro.net kullanıcıların bilgilerini satamaz veya kiralayamaz.

Kişisel veriler yalnızca bu bildirimde belirtildiği üzere yurt içinde ve yurt dışında kariyergastro.net şirketinin iş ortağı kişi ve kurumlar ile kişilerin onayı ile paylaşılmaktadır.

Kariyergastro.net, hukuksal zorunluluk ve süreçlerde, 3. Şahıslardan veya iş ortaklarından şikayet alınması ve bu şikayetlere yanıt verilmesi gereken durumlarda, kullanıcıların haklarının ve güvenliğinin korunması gerektiği durumlarda, Gizlilik Politikası veya Kullanıcı sözleşmesinin yürürlüğe koyulmasının gerektiği durumlarda, kariyergastro.net sitesinin kullanıcı tarafından yasalara aykırı olarak kullandığının tespit edilmesi veya ilgili makamlarca bu konuda bir tespit veya inceleme talebi iletilmesi durumlarında, bahsi geçen Kullanıcı bilgilerini ilgili makamlara bildirme hakkına sahiptir.

Elektronik İletiler

Kariyergastro.net kullanıcılara toplanan veriler aracılığı ile bildirimde bulunmak, anket göndermek, bülten göndermek, hizmetler hakkında bilgi vermek ve bunun gibi benzeri hizmetlerde bulunabilir. Söz konusu iletileri almak istemeyen kullanıcıların info@kariyergastro.net adresine taleplerini iletmeleri ve e-mail listesinden çıkmaları gerekmektedir.

Güvenlik

Kullanıcı adı ve şifrenizi 3.şahıslar ile paylaşmayınız. Kullanıcı adı ve şifreniz ile ilgili problem olduğunu düşündüğünüz durumlarda sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştiriniz.

İnternet sitesi üzerinden toplanan bilgilerin gizliliği için kesin bir garanti verilmesi mümkün değildir. Bu sebeple kullanıcıların şifrelerini kimseyle paylaşmamaları ve daha tedbirli davranmaları önerilmektedir.

Kullanıcıların herhangi bir şüpheli işlem hissettiklerinde kariyergastro.net yetkilileri ile paylaşmaları gerekmektedir.

Kariyergastro.net, internet sitesi üzerinde link verilen diğer sitelerin sorumluluğunu taşımamakta ve bu sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok.
No:7 Nef 09 B Blok K:8 D:178
Kağıthane/ İstanbul
0212 803 82 71